Hem Karriär Chefernas största utmaningar i coronapandemin

Chefernas största utmaningar i coronapandemin

Av Redaktionen

Fler än nio av tio svenska chefer har påverkats sedan viruset Covid-19 bröt ut. Största utmaningarna har varit att leda arbetet när många jobbar på distans, att motivera medarbetarna och att ta ett samhällsansvar samtidigt som man ska få verksamheten att gå runt. Det visar en ny undersökning bland drygt 2 000 chefer som Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) har låtit göra.

Coronapandemin har tvingat chefer på de flesta arbetsplatser att göra stora förändringar i verksamheten, vilket lett till stora utmaningar. Det visar inte minst den undersökning som LPT har låtit göra bland sina medlemmar. Bland de drygt 2 000 chefer som svarat uppger hälften att den största utmaningen är att leda arbetet när stora delar av personalen jobbar på distans. Nästan lika många (42%) svarar att den största utmaningen är att motivera medarbetarna och att få verksamheten att gå runt samtidigt som man ska ta ett samhällsansvar. Coronapandemin har även lett till att fyra av tio chefer upplever en ökad arbetsbelastning och att en av tre tvingats lägga mer tid på krishantering än normalt.

– Nästan alla människor har påverkats av det här viruset, inte minst våra svenska chefer. På väldigt kort tid har de tvingats göra stora förändringar som att varsla personal och driva företag där medarbetarna plötsligt ska jobba hemifrån. Det har i många fall också lett till än mer jobb för att kunna hålla verksamheten igång. Det är en väldigt svår prövning för många chefer, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för LPT.

Undersökningen visar också att coronapandemin lett till nya arbetssätt och rutiner på många arbetsplatser. Exempelvis uppger nästan åtta av tio chefer (78%) att de numera har färre eller inga fysiska möten längre. Sju av tio (70%) svarar att corona har gjort att mer arbete sker på distans och närmare hälften (47%) upplever att det läggs mer tid på internkommunikation än tidigare.

– Trots att många anser att de är digitala så kan vi konstatera att det inte stämmer fullt ut. Beroende på organisation eller företag så har både medarbetare och chefer olika grader av förkunskap när det gäller digitala verktyg, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för LPT.

Nya arbetssätt är också något som vi får vänja oss vid. I alla fall tror de flesta chefer det. Nio av tio menar att sätten vi arbetat på kommer att förändras, enligt undersökningen från LPT. Drygt hälften (55%) spår fler digitala möten och närmare var fjärde chef (23%) tror på mer distansarbete i framtiden.

– Covid19 har även medfört att vi nu kan flytta fram positionerna och lägga förlegade arbetssätt på hyllan, samtidigt som vi blir mer digitala och därmed mer flexibla. Jag vill dock höja ett varningens finger – glöm inte vikten av det personliga mötet och att skapa tid för att ses även fysiskt när omständigheterna tillåter, säger Lorri Mortensen Mates.

Största utmaningarna att leda i Corona-tider:

Leda när många arbetar på distans (50%)
Ta samhällsansvar och samtidigt få verksamheten att fungera (42%)
Motivera medarbetarna (42%)
Hantera oro hos medarbetare kring anställning och smitta (41%)
Vidta tillräckliga åtgärder för att trygga personal (38%)

Om undersökningen
Rapporten baseras på svar från 2 018 medlemmar i Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) . Undersökning genomfördes via plattformen Questback under perioden 29 april till den 4 maj 2020. Rapporten inkluderar intervjuer med individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. Av respondenterna var cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor.

 

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>