Hem Innovation Sverige i topp när de 50 främsta bolagen presenteras till ”Proptech Startups & Scale-up Europe Awards 2020”

Sverige i topp när de 50 främsta bolagen presenteras till ”Proptech Startups & Scale-up Europe Awards 2020”

Av Redaktionen

Zynka Digital Buildings är ett av de 50 bolag som kvalificerat sig till semifinalen och utvärderingen av Europas främsta proptechbolag som går av stapeln den 30 juni i Bryssel. Sverige står sig starkt inom segmentet och har fem bolag bland de 50 främsta i Europa.

Begreppet Proptech kommer från engelskans ”Property Technologies” och är ett samlingsnamn för appliceringen av ny teknologi för fastighetsbranschen och är kopplat till den digitala transformationen som branschen genomgår just nu.

Digital Buildings en stark utmanare

Bakom initiativet Proptech Startups & Scale-up Europe Awards står The EU Proptech House, Finnova Foundation och Workero. Det är en ny kategori inom Startup Europé Awards ramverk med totalt 22 kategorier som supporteras av EU kommissionen. Bidragen som har nominerats har granskats av en jury på totalt 70 personer i olika ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen.

Digital Buildings, ett av de fem kvalificerade svenska bolagen, bygger digitala tvillingar av den fysiska miljön som är en nyckelkomponent i framtidens smarta städer. Bolaget startades tidigt 2019 och ingår i koncernen Zynka Group, vars vision är att genom digitalisering förändra sättet vi designar, bygger och nyttjar den byggda miljön.

– Vi hjälper fastighetsägare att digitalisera sin affär och ytterligare kapitalisera på deras viktigaste tillgång, ytan i staden, säger Petter Bengtsson, VD på Zynka Group.

Sverige ett föregångsland inom Proptech

De svenska bidragen står för cirka 10% som kvalificerade sig till nästa omgång i en konkurrenskraftig uppsättning innovativa bolag. Sverige har verkligen visat sig vara ett föregångsland inom just Proptech och det beror på en rad faktorer enligt Petter Bengtsson:

– Vi har ett gynnsamt företagsklimat som främjar innovation i Sverige. Detta visar sig genom att vi kan arbeta öppet med innovation och utbyta erfarenheter mellan branscher. Ovanpå det har vi en stark fastighetsmarknad med en vilja att utvecklas, och nu skördar vi frukten av den digitaliseringsvåg som svepte in över branschen för cirka fem år sedan. Detta är verkligen starten på en framtida viktig exportvara för Sverige som bevisat sig vara en kunskapsnation med hög mognadsgrad inom digitalisering.

Petter Bengtsson är VD på Zynka Group, en koncern vars mål är att digitalisera den byggda miljön. De ingående bolagen är specialiserade på att leverera digitala lösningar och innovativa processer för bygg- och fastighetsbranschen med en huvudsaklig vision att förändra sättet vi designar, bygger och nyttjar vår byggda miljö.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>