Hem Jobb Varselutveckling län för län – flera län ökar mer än 1 000 procent

Varselutveckling län för län – flera län ökar mer än 1 000 procent

Av Redaktionen

Över hälften av alla lagda varsel återfinns i Stockholms län.

Det innebär också att varslen i mars och april ökat med 1 456 procent jämfört med samma period föregående år.

– Huvudstadsekonomin är oerhört viktig för hela landet och nu står den mitt i epicentrum för denna mycket negativa utveckling. Risken finns att varselvågen bara börjat och med tiden kommer skölja över resten av landet med samma kraft, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Varselvågen är högre i så väl mars som i april än den värsta varselnoteringen någonsin. Det innebär att mars och april är historiens två värsta varselmånader i Sverige.

Totalt 69 188 personer har varslats om uppsägning under mars och april 2020, det är en ökning med 890 procent jämfört samma period förra året (då 6 987 personer varslades om uppsägning).

Stockholms län, som har mindre än 25 procent av befolkningen, står för 35 827 av dessa varsel – vilket motsvarar 51,8 procent.

Uppgången i varsel i Stockholms län under mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019 landar därmed på 1 456 procent.

– Det är oerhört allvarligt och illavarslande. Vi tror att regeringssamarbetet kan och bör ha större beredskap för insatser för att hindra dessa varsel från att leda till nya arbetslösa. Det vore bra om man hade en sammantagen kostnadsram på omkring 400 miljarder kronor specifikt dedikerad för att rädda företag och jobb, säger Stefan Westerberg.

Bland övriga län märks en snabb ökningstakt jämfört med föregående år i Norrbotten (1 374%), Östergötland (1 263%) och Uppsala (1 248%).

Stockholms Handelskammare menar att de åtgärder som regeringen så här långt lagt fram i grunden är bra – men för småskaliga och i exempelvis fallet med hyresstöd onödigt komplexa.

– Just nu är tiden en oerhört viktig faktor och därför vore det värt enormt mycket om det likvida omställningsstöd som nyligen presenterades kunde komma på plats snabbare än så. I annat fall riskerar konkurser, varsel och i varsel som övergår i arbetslöshet snarare öka än minska, säger Stefan Westerberg.

Tabellen avser län, antal varsel i mars och april samt den procentuella förändringen jämfört med samma period föregående år.

Län Antal personer drabbade av varsel, mars-april 2020 Årsförändring, mars-april 2019-2020
Stockholms län 35 827 1456%
Uppsala län 876 1248%
Södermanlands län 1 105 455%
Östergötlands län 2 617 1263%
Jönköpings län 2 240 1225%
Kronobergs län 473 311%
Kalmar län 647 352%
Gotlands län 167 1013%
Blekinge län 368 318%
Skåne län 4 477 403%
Hallands län 1 315 1215%
Västra Götalands län 11 594 653%
Värmlands län 949 568%
Örebro län 529 171%
Västmanlands län 601 288%
Dalarnas län 1 205 605%
Gävleborgs län 971 671%
Västernorrlands län 330 180%
Jämtlands län 518 662%
Västerbottens län 605 565%
Norrbottens län 1 503 1374%
Riket 69 188 890%

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>