Hem Innovation Från idé till verklighet – Hack the Crisis nu i en ny fas

Från idé till verklighet – Hack the Crisis nu i en ny fas

Av Redaktionen

Gruppen kring Hack the Crisis är inne i en intensiv fas. Alla bidrag från ett av Europas största hackaton i kampen mot corona kartläggs nu och matchas mot de offentliga förvaltningar som kan tänkas ta emot och förverkliga idéerna. Många steg ska till. Det gäller att alla är med och att idéerna kan möta ett verkligt behov och omvandlas till samhällsnytta på riktigt.

I slutet av mars fick DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, regeringsuppdraget att ta över projektledarskapet och driva innovationsinitiativet Hack for Sweden. Kort därefter, den 3-6 april genomfördes det första hackatonet i DIGG:s regi, Hack the Crisis – Sveriges största hackaton online i kampen mot corona. Över 7 400 deltagare bidrog under 48 intensiva timmar med över 500 lösningsförslag inom områdena rädda liv, rädda samhället och rädda näringslivet. Sex vinnare utsågs och nu har sex veckor gått sedan tävlingen avgjordes. Hur har bidragen tagits om hand och vad gör projektet nu?

– Vi har byggt upp en engagerad projektgrupp med kollegor från DIGG, CSN, Tillväxtverket, SKR, Upphandlingsmyndigheten och RISE som jobbar intensivt med att gå igenom alla bidrag, speciellt de sex vinnarbidragen. Nu pågår matchningsarbete, säger Therése Boija, uppdragsledare för Hack for Sweden på DIGG.

Fokus ligger på matchning av lösningsförslag mot behovsägare inom offentlig förvaltning

DIGG fokuserar på behovsägare inom det offentliga. Samtliga bidrag inventeras och kartläggs för att se om de går att matcha mot dessa behovsägare. Sedan behöver fler steg ta vid för att idéerna ska verklighet. Där kommer Hack the Crisis privata och offentliga partners in som kan bidra i innovationen.

– Hack the Crisis var ett tillfälle att på kort tid generera idéer för att lösa samhällsbehov som uppstått i och med coronakrisen. DIGG:s roll är att se till att förmedla de idéer som kommit fram för att möta behoven, till behovsägarna. Förhoppningen är att lösningsförslagen blir verklighet men då har de sedan länge lämnat DIGG, fortsätter Therése Boija.

Matchningsprocessen avslutas i sommar och nya planer för Hack for Sweden tar vid

Den 30 juni är hela matchningsprocessen klar. Förhoppningen är att matchningarna blir lyckade och att flera bidrag kan bli verklighet. Det är inte säkert att teamen blir kontaktade utan var och en av alla som bidragit måste själv vara aktiv i processen, kanske kontakta partners för att göra idén gångbar på riktigt på marknaden.

DIGG har fått regeringsuppdraget att driva Hack for Sweden vidare. Planeringsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. DIGG vill öppna upp för nära samverkan med myndigheter, kommuner och regioner i det arbetet.

– Det nya regeringsuppdraget innebär flera olika aktiviteter och blir en naturlig del av det digitala ekosystemet för innovation i Sverige. Det är som att lägga ett innovationspussel där pusselbitar från olika offentliga förvaltningar behövs för att lyckas, avslutar Therése Boija.

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackaton, dvs. en form av en innovationstävling för att främja användningen av öppna data. Under ledning av Arbetsförmedlingen växte initiativet och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Hack for Sweden har både utbildat myndigheter i öppna data och bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning. Enligt OECD är Hack for Sweden ett bra exempel på hur medborgare, företag, civilsamhället och andra intressenter kan engageras i datadrivet samskapande av samhällsnytta. Den 3-6 april omvandlades hackatonet temporärt till ett Hack the Crisis som ett sätt att göra samhällsnytta genom att hitta lösningar för att bekämpa coronakrisen. I mars tilldelade regeringen DIGG uppdraget att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden

 

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>