Hem Jobb 7 av 10 svenska startups riskerar att försvinna inom 6 månader

7 av 10 svenska startups riskerar att försvinna inom 6 månader

Av Redaktionen

SISP, Swedish Incubators and Science Parks tillsammans med Ignite Sweden har efter dialog med näringsdepartementet skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Resultatet visar på en mycket akut situation i bolagen.

Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. Företagen utarmas i rasande takt och situationen är allvarlig, inte bara för startupscenen i sig utan för Sveriges ekosystem för innovation där dessa bolag fyller en viktig funktion. På så vis så hotar det också jobben på längre sikt.

Uppropet kommer att ges in till regeringen samt delas på sociala medier, i SISPs, Teknikföretagens och IT&Telekomföretagens kanaler samt eventuell press.

Vår önskan är att regeringen viger en liten, liten del av de kommande gigantiska stödpaket de nu planerar till förmån för våra startups, genom att skjuta till resurser till de som enkelt kan stötta startups: Vinnova, Almi, Saminvest och innovationsmiljöerna.

Kort sammanställning av enkäten
* Sammanställningen baseras på en enkät besvarad av 484 startups i våra forskningsnära innovationsmiljöer. Enkäten är genomförd av SISP och Ignite Sweden under April 2020.

  • 484 respondenter från högskolenära innovationsmiljöer, 460 av dem är startups, d.v.s under 25 anställda. Totalt berör det ca 3 200 anställda. 40% innehar, eller är i process, för patent.
  • 40% överlever inte tre månader, 34% överlever inte 6 månader. 7 av 10 startups riskerar att försvinna inom 6 månader.
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu.
  • 51% upplevde en försämring av omsättning från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75% uppger att hälften, eller mer än hälften, av planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen.

Undersökningen hittar du här. 

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>