Hem Arbetsmiljö Direktronik möter lagkraven – genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

Direktronik möter lagkraven – genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

Av Redaktionen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning.

Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur de gjort för att uppfylla lagkraven och erbjuda medarbetarna en radonsäker arbetsplats.

Vad var bakgrunden till att ni såg behovet av att göra en radonmätning?
-Vi ville veta att vi erbjuder en säker arbetsplats utan obehagliga överraskningar. Där är radonhalten i lokalen en faktor som vi nu kan utesluta”

Hur tycker du det gått att genomföra er radonmätning?
-Vi fick ett bra och pedagogiskt stöd hela vägen – både i webbformuläret och i den medföljande instruktionen som exempelvis visar var man ska placera dosorna. Vi hade ett tiotal dosor att hålla reda på i olika typer av miljöer, från kontor och lagerlokaler till teknikrum. Det är också bra att man kan ge dosorna egna beskrivningar i webbformuläret (så att man lätt hittar dem vid insamling). Vi använde S-formad ståltråd för att enkelt kunna hänga upp dosorna också på besvärligare platser. De fick dessutom ett färgat band för att synas på lite avstånd.

Har ni kunnat använda radonmätningen ni genomfört i ert miljöarbete?
-Vi har kommunicerat resultatet internt och det har uppskattats av våra medarbetare. Vi kan nu betrakta oss som radonfria.

Varför föll valet av leverantör på Radonova?
-Radonova kan erbjuda en enkel helhetslösning. De är experter på området och har gett ett tillförlitligt intryck. Det har också bekräftats i hanteringen av hela mätningen.

Vill du något att säga till företag som ännu inte mätt radon på arbetsplatsen?
-I dag är arbetsmiljöfrågor högt på agendan för många arbetsgivare. När hela processen är så enkel och tillförlitlig finns det heller ingen anledning att vänta med en radonmätning. Har man ett problem med radon behöver man kanske hantera det innan man gör andra åtgärder. Det sparar tid, pengar och hälsa för alla inblandade. Sen känns det förstås naturligt att följa lagen. Den finns ju där av en anledning.

Strålskyddslagen i korthet
Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>