Hem Innovation Stor satsning på idéutveckling i Skåne och Blekinge

Stor satsning på idéutveckling i Skåne och Blekinge

Av Redaktionen

Den regionala tillväxten i Skåne och Blekinge är beroende av att fler människor kan utveckla sina idéer och att fler nya företag etableras. Nu startar ett projekt med pengar från Tillväxtverket och Region Blekinge med syftet att fånga upp goda idéer som kan bli lyckosamma företag.

De tre inkubatorerna Blekinge Business Incubator, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund och Blekinge Tekniska Högskola har fått pengar av Region Blekinge och Tillväxtverket för att starta en förinkubator i Blekinge och Malmö-Lund. Projektet startar nu och kommer att pågå till februari 2023.

– Framgångsrika bolag drivs av drivna entreprenörer – vi hoppas kunna stötta fler sådana med hjälp av projektet, menar Jeanette Andersson, VD på Minc.

Syftet med en förinkubator är att stimulera och stötta entreprenörer med verktyg, modeller, finansieringsmöjligheter, nätverk och en naturlig koppling till flera av de ledande innovationsmiljöerna i södra Sverige. Idag lyckas man inte fånga upp alla entreprenörer i ett tidigt skede där affärsidén inte är tillräckligt väl utvecklad eller där entreprenören av andra anledningar inte lever upp till grundkriterierna för att ta del av ett inkubatorsprogram. Därmed missas ett stort antal möjliga affärsidéer och etableringar av nya företag.

Genom att fler väljer attförädla sina idéer och starta företag skapas ökade möjligheter till sysselsättning och en ökad produktivitet i regionerna.

– Entreprenörer är oerhört viktiga för samhällets och näringslivets utveckling, men i de tidigaste faserna av idéutvecklingen står de ofta ganska ensamma, utan nätverk, finansiering eller den kompetens som krävs. Genom det här projektet kan vi matcha entreprenörer med ett ändamålsenligt stöd så de kan ta nästa steg, säger vicerektor Andreas Larsson på BTH.

I projektet deltar BBI, Blekinge Tekniska Högskola, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund. Genom Region Blekinges stöd till projektet, möjliggörs dessutom en extra satsning på att utveckla idéer från studenter och forskare i Blekinge.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>