Hem Nyheter Distansarbetare riskerar företagets säkerhet genom otillåtna appar
Distansarbetare riskerar företagets säkerhet genom otillåtna appar

Distansarbetare riskerar företagets säkerhet genom otillåtna appar

Av

Begreppet Shadow IT, där appar och programvaror som används inom organisationen men inte stöds av IT-avdelningen, ökar säkerhetsriskerna där obehöriga kan komma åt affärskritisk information. En av sju kontorsarbetare som jobbar på distans vet inte vilka appar och programvaror som är godkända av IT-avdelningen, vilket skapar Shadow IT-miljöer. Det visar en ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix. 

 Den snabba tillväxten och tillgängligheten av molnbaserade programvaror och appar, som exempelvis Slack och Dropbox, har medfört att så kallad Shadow IT spridit sig. Det sträcker sig även utanför arbetsverktygen till anställdas personliga smarttelefoner eller bärbara datorer. Det gör att företagsinformation sprider sig till olika molntjänster av appar och programvaror som inte stöds av IT-avdelningen, vilket kan leda till stora säkerhetsrisker för företagen.

Enligt en ny Sifo-undersökning, på uppdrag av Citrix, svarar 78 procent av de kontorsarbetare som distansarbetar att de vet vilka appar och programvaror som är godkända av it-avdelningen. För kvinnor är andelen högre (82 %) jämfört med männen (74 %). Värt att notera är att 14 procent anger att de inte har koll på vilka appar och programvaror som stöds av företagets IT-avdelning,

 Om anställda använder arbetsverktyg som inte är godkända av IT-avdelningen, kanske på grund av okunskap eller att de anser att godkända appar och programvaror gör dem mindre produktiva, ökar det risken att obehöriga kan komma åt känslig och kritisk information från företagen, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

I samma undersökning visar det sig att två tredjedelar (67 %) av respondenterna anger att de har fått hjälp att sätta upp en säker IT-miljö hemma, exempelvis genom utbildning, säker anslutning med mera. Fler än var fjärde (28 %) anser att de inte fått någon hjälp med att få till en säker IT-miljö vid distansarbete.

  • Distansarbete är det nya normala och kommer fortsätta även efter den rådande situationen. Problemet är bara att säkerhetsriskerna som uppstår genom Shadow IT fortsatt kommer vara ett hot som företagen måste ta på allvar. För att undvika Shadow IT i framtiden måste företag tillhandahålla nödvändig teknik som gör det möjligt för anställda att arbeta var som helst på ett produktivt och säkert sätt, avslutar Suzana Drakulic.

Undersökningen visar även att 55 % av alla svenska kontorsarbetare anger att de instämmer helt och hållet eller nästan helt och hållet med att arbetsgivaren ska stå för de extrakostnader, exempelvis extra bredbandskostnader och kontorsmateriel, som uppkommer vid distansarbete. Hos kvinnor är andelen något högre (56 %) jämfört med männen (53 %).

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 25 augusti – 2 september 2020. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18–65 år i sysselsättning med möjligheten till att arbeta på distans. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>