Hem Jobb Iterio rekryterar gruppchef från Sweco i digital satsning

Iterio rekryterar gruppchef från Sweco i digital satsning

Av Redaktionen

I Sverige pågår många stora infrastrukturprojekt just nu och Iterio är involverade i flera av dem. Stora projekt involverar en mängd olika aktörer som ska samverka och för det krävs ett effektivt och korrekt informationsflöde för att de ska kunna fatta rätt beslut i olika faser av projekten. En nyckelroll för att samordna dataflödet handlar om digital projekthantering och datasamordning.

  • Det känns jättekul att vara på plats på Iterio och få vara med och utveckla det här affärsområdet, säger Johan Asplund. Iterio har redan kommit en bra bit genom att man länge jobbat med hanteringen av dataflödet mellan olika parter via datasamordningsrollen. Det är fundamentet i bra projektstyrning och utvecklingen mot digital projekthantering där man också bryr sig om vad som finns i de olika filerna och hur det kan tillgängliggöras på olika sätt så att aktörerna i projektet kan fatta informerade beslut.

Affärsområdet består idag av elva personer och är specialiserade på datasamordning och BIM. Många av konsulterna är idag involverade i några av Sveriges mest komplexa infrastrukturprojekt, som Tvärförbindelse Södertörn, Förbifart Stockholm och Spårväg City.

  • Stödet till beställarna tryggas genom att Iterios konsulter ofta cirkulerar mellan de stora projekten, innebär det att man blir en slags kulturbärare av ”best praxis” mellan dessa vilket gynnar projekten. Projektmedlemmarna känner igen sig och är trygga med projekthanteringen från start, säger Johan Asplund. Riktigt bra ordning och reda på information leder till att bygget flyter på bättre med färre fel i produktionen, vilket kan vara skillnaden mellan ett lönsamt och olönsamt projekt.

Och behovet av digital projekthantering hos kunderna växer. Inte bara hos de större, såsom Trafikverket, utan också hos kommuner och enskilda entreprenörer, som alla behöver tillgängliggöra information mellan olika aktörer och olika beslutsnivåer.

Vi ser att med Johan ombord kan vi bredda våra uppdrag ytterligare och stötta fler kunder med deras informationshantering, säger Jonas Jonsson, vd på Iterio.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>