Hem Jämställdhet Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2020

Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2020

Av Redaktionen

För sjätte året i rad har Cinode tagit del av de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

Detta år ser vi glädjande nog framför allt stora förbättringar i styrelserummet. Fyra av tio konsultbolag har minst 40 procent kvinnor. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare år. Även bland medarbetarna stiger andelen, dock marginellt.

Flera företag har också många intressanta initiativ. Men vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor?

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma och jämställdhet utgör en central faktor för företags övergripande framgång. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. Dessutom handlar det om att förstå sig på kundens behov. Och nog vågar vi påstå att det är få bolag som enbart har män som kunder.

IT- och teknik har betydligt lägre andel kvinnor

IT&Telekomföretagen tog nyligen fram siffror från Statistiska centralbyrån som visar att andelen kvinnliga medarbetare har ökat marginellt till 29 procent under 2019, jämfört med 28 procent ett år tidigare. Blickar vi däremot tio år tillbaka kan vi konstatera att det är en sjunkande trend.

Bland teknikkonsultbolagen är andelen kvinnor omkring 32 procent totalt, enligt Innovationsföretagen.

En positiv faktor är dock att andelen kvinnliga chefer har ökat betydligt under de senaste åren och ligger nu på 31 procent inom it-branschen. Det är en ökning med två procent under det senaste året.

Strukturer och normer

Trots att Sverige anses vara en förebild inom jämställdhet är vi inte jämställda. De flesta kvinnor har upplevt att de blivit negativt bemötta just för att de är kvinnor. Många kvinnor känner sig tvingade att förändra sitt beteende för att passa in och blir mer ”business”.

Känner du igen dig?

Fanny Widman, från podden Fannys Förebilder och Sogeti, synliggör och skapar medvetenhet i #Konsultpodden. Fanny belyser våra normer, strukturer och hur långt ifrån jämställdhet vi faktiskt är. Och hur bidrar männen till mer jämställdhet?

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>