Hem Jämställdhet Nytt digitalt verktyg för en inkluderande rekryteringsprocess

Nytt digitalt verktyg för en inkluderande rekryteringsprocess

Av Redaktionen

Stiftelsen Working for Change har tillsammans med Kantar Sifo,  och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram ett digitalt verktyg, Kompetensmetoden, för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald.

– Det är glädjande att vi efter tre års arbete nu kan lansera Kompetensmetoden. Verktyget fungerar som strukturerat stöd i sex steg för att hantera frågor om kulturell kompetens i rekryteringen. Steg 1–4 avser rekryteringsprocessen, och steg 5–6 handlar om hur arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen, säger Working for Changes generalsekreterare, Rodrigo Garay.

– Vi ser att det finns många arbetsgivare som vill öka mångfalden och säkerställa kompetens genom att skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser. Det som särskiljer Kompetensmetoden är att den tar grepp om hela rekryteringsprocessen, från att hitta kandidater till introduktionen på arbetsplatsen. Syftet är både att bredda urvalet och att utveckla kompetensen på arbetsplatsen oavsett bakgrund, säger Yvonne Pernodd, VD för Kantar Sifo, som ansvarar för den studie som Kompetensmetoden utgår ifrån.

Kantar Sifo har genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med utrikesfödda akademiker som upplevt svårigheter att hitta matchande arbete i Sverige. Resultatet från studien ligger som grund för det nya verktyget, och visar att människor systematiskt exkluderas under rekryteringsprocesserna. Kompetensmetoden skapar därför en medvetenhet om de hinder och utmaningar som gruppen utrikes födda akademiker ofta möter. Den belyser också vanliga fallgropar som kan leda till oavsiktlig och omedveten exkludering av arbetssökande.

– Det handlar inte i huvudsak om diskriminering i lagens mening. Det är en del. Framför allt handlar det om ”oavsiktlig” exkludering. Många arbetsgivare är inte medvetna om att det finns kandidatgrupper som systematiskt exkluderas i deras rekryteringsprocesser på grund av strukturer och situationer som sannolikt kunnat undvikas om det funnits en medvetenhet. Kompetensmetodens sex steg är ett sätt att kritiskt genomlysa sin rekryteringsprocess i varje delmoment, och därigenom identifiera hinder som kan leda till begränsningar i urvalet, berättar Yvonne Pernodd.

– Vårt uppdrag är att visa på affärs- och samhällsnytta med kulturell mångfald i syfte att hjälpa arbetsgivare att rekrytera kompetens från hela rekryteringsbasen. Vår förhoppning är att Kompetensmetoden ska hjälpa chefer och beslutsfattare som vill arbeta aktivt för ökad kulturell mångfald på arbetsplatse säger Rafail Poumeyrau, ordförande för stiftelsen Working for Change, tillika advokat och partner på Grey Advokatbyrå.

– Med flera olika kompetenser och perspektiv i organisationen ökar innovationskraften. Man kan jämföra med amerikanska techbolag i framkant, som ofta utgörs av diversifierade arbetslag med kompetenser från hela världen. I ett internationellt perspektiv behöver vi underlätta för svenska företag att göra bättre affärer genom att stärka deras humankapital, tillägger Rafail Poumeyrau.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>