Hem Nyheter Den digitala projektprocessen saknar tillräckligt ledarskap

Den digitala projektprocessen saknar tillräckligt ledarskap

Av Redaktionen

Alexander Morton, COO på Zynka Group, tycker att branschen tänker för smalt och för tekniskt. Här berättar han varför och vad man kan göra för att ta ägandeskap över den digitala projektprocessen.

BIM som begrepp har blivit otroligt misshandlat

Frågar man de flesta i bygg- och fastighetsbranschen hur de jobbar med digitalisering involverar svaret oftast BIM, eller ”Building Information Modeling”, som är en teknik för att hantera information om en byggnad för att understödja samordning och beslutsprocesser. Under det senaste året har ett flertal nyhetsartiklar publicerats som är kritiskt inställda till BIM, och framförallt lyfter upp gamla problem som egentligen handlar om undermåliga processer och direkt okunskap. Debatten som följt belyser branschens låga mognadsgrad där branschorganisationer och aktörer har misslyckats att förmedla begreppets faktiska innebörd och påvisa den direkta affärsnyttan.

Helhetstänk krävs

Det är tydligt att det krävs att vi tänker och agerar på nytt sätt för att vända den negativa produktivitetstrenden. Vi måste släppa teoretiska detaljer och tänka helhet. En digital process utgörs inte av en enskild sak som BIM, utan av framförallt tre viktiga huvudkomponenter – människor, processer och teknologi. För att få dessa att samspela måste vi våga tänka digitalisering ur ett större perspektiv och styra projektprocessen mot tydliga mål uppsatta efter de kompetenser och förutsättningar som gäller för det unika projektet. Vi kan inte fokusera på att förändra enskilda arbetsmoment, vi måste digitalisera hela processer för att uppnå den produktivitetsökning som kommer driva affärsnyttan. BIM som teknik ingår där som ett verktyg i en större verktygslåda för att möjliggöra detta.

Behovet av en Processledare

Under de senaste åren har branschen identifierat ett kompetensglapp i den traditionella projektorganisationen i takt med att projektprocessen blir mer digital. Vem ska äga och leda de digitala processerna? Traditionellt hamnar ansvaret i knät på projektledningsorganisationen, men saknar ofta både tid och expertis i att leda den digitala processen vilket leder till felaktiga beslut och ineffektivitet istället för produktivitet där alla parter vet vad som gäller. Därmed finns en tydlig plats för införandet av en processledare – som parhäst till projekt- och projekteringsledningen. Processledarens fokus ligger på att leda den digitala processen för att understödja och serva projektorganisationen med samordnade informationsunderlag.

En processledare på Zynka Group ansvarar över projektets digitala processer och framdrift genom att automatisera tidskrävande moment, samordna och säkerställa information samt utföra analyser baserade på data. Under projekttiden tillsätter vi specialister efter behov, så kallade Subject Matter Experts, där specialisterna genomför olika typer av digitala analyser och levererar informationsunderlag till projektdeltagarna ligger till grund för beslut som påverkar projektet eller optimering av byggnadsutformningen.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>