Hem Employer Branding Hög motivation, bra ledarskap och medarbetare som vill stanna

Hög motivation, bra ledarskap och medarbetare som vill stanna

Av Redaktionen

När övriga branschen sjunker i indexet Attraktiv arbetsgivare* ligger det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem kvar på samma nivå som förra året, en bra bit över medelvärdet i branschen. Dessutom är Stockholmshem är en av de verksamheter inom Stockholms stad där medarbetarna trivs bäst.

I förra årets index Attraktiv arbetsgivare tog Stockholmshem ett rejält kliv uppåt – ett resultat som håller i sig också i år med 136 poäng. Branschen i övrigt har minskat från 125 till 121. Undersökningen är en temperaturmätare på hur bra arbetsvillkor en organisation har och Stockholmshem ligger speciellt bra till när det gäller övertid och lön, korttidssjukskrivningar och personalomsättning.

– Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där våra medarbetare trivs, tycker att de bidrar, är engagerade och känner sig uppskattade, säger HR-chef Jenny Nielsen.
– Självklart finns det områden där vi kan bli bättre, bland annat när det gäller lika chefsmöjligheter för kvinnor och män. Det behöver vi jobba vidare med.

Stockholmshem ligger dessutom på sjunde plats i Stockholms stad bland nöjda medarbetare av totalt 47 stadsdelar, fackförvaltningar och bolag. Resultatet ligger en bra bit över stadens totala AMI (aktivt medskapandeindex), 84 jämfört med 79.

Särskilt bra betyg får vi inom ledarskap och motivation.
– Siffrorna talar sitt tydliga språk trots att vi har haft ett ganska turbulent år med byte till nytt fastighetssystem och en stor IT-övergång, säger Jenny Nielsen.

87 procent av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt och 81 procent vill rekommendera andra att jobba hos oss.
– Att så många tycker att deras arbete är meningsfullt är ett jättebra resultat. Det är viktigt att få vara med och både bygga och förvalta stockholmarnas hem. Som en del av allmännyttan har vi också ett samhällsansvar. Vi anställer sommarungdomar, bygger för alla målgrupper och arbetar för att öka tryggheten i våra områden. Att vara affärsmässiga men också uppfylla andra värden, det är meningsfullt, menar Jenny Nielsen.

Detta har vi gjort/gör Stockholmshem

  • Tydliggjort roller, mandat och organisation
  • Arbetat aktivt för att sänka sjukfrånvaron, större fokus på medarbetarnas välmående med bland annat omtankesamtal och uppföljning.
  • Tydliggjort lönekriterier samt förbättrat medarbetarsamtal och introduktion för nyanställda.
  • Stärkt chefer med chef- och ledarskapsutveckling. För att hjälpa cheferna att få mer tid att vara ledare har HR skapat en partnerroll där de är ledarstöd i stället för specialister. Varje ledare har en HR-partner.
  • Strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer med ett tydligt årshjul med aktiviteter, handlingsplan och uppföljning.
  • Skapat epost-brevlåda för visselblåsning, dit Stockholmshems medarbetare kan vända sig om de behöver slå larm om något internt. I samband med det gjordes en visselblåsarturné i hela organisationen. Nu uppger 90 procent av alla medarbetare att de vet hur de ska agera om det förekommer exempelvis kränkande särbehandling.
  • Uppdaterade förmåner, till exempel pensionsväxling.

*Om Attraktiv arbetsgivare
Stockholmshem har i flera år varit med i mätningen av indexet Attraktiv arbetsgivare där nyckeltal som antas påverka attraktiviteten i organisationer mäts, exempelvis andelen tillsvidareanställningar, sjukfrånvaro och övertidsarbete. Cirka 30 bostads- och fastighetsbolag är med i branschjämförelsen.

Om Medarbetarenkäten i Stockholms stad
Stockholms stad genomför medarbetarenkäter varje år bland cirka 47 stadsdelar, förvaltningar och bolag i staden. AMI (aktivt medskapandeindex) består av tre delindex: ledarskap, styrning och motivation.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>