Hem Arbetsmiljö Unik studie visar oväntad Corona-effekt på Sveriges företag

Unik studie visar oväntad Corona-effekt på Sveriges företag

Av Redaktionen

Unik studie visar oväntad Corona-effekt på Sveriges företag:

Medarbetare mår bättre och känner ökat engagemang, samtidigt som synen på ledarskap och delaktighet förstärks positivt

Det svenska innovationsföretaget Winningtemp har på kort tid byggt en ledande position inom effektiv organisationsstyrning och -utveckling med hjälp av systemstöd baserad på artificiell intelligens och vetenskapliga insikter. Företaget samlar idag data från fler än 400 svenska företag. Genom att analysera denna data under perioden före Corona-pandemin och jämföra med de kommande sex veckorna efter att pandemin förändrade vardagen för Sveriges företag, kan man se ett antal tydliga, väldigt intressanta och kanske oväntade effekter på måendet i företagen.

”Vi levererar mätbar positiv förändring till våra kunder. Just mätbarheten gör att vi löpande kan se tydliga övergripande mönster bland de anställda hos de företag som arbetar med vår plattform”, säger Mathias Hansson Fredlund, CTO och grundare Winningtemp. ”Vi förvånades över att vi tyckte oss se en tydlig positiv förändring inom flera av de viktigaste styrområdena som engagemang, delaktighet, meningsfullhet och synen på ledarskap och utveckling – i en tid när vi kanske förväntat oss det motsatta. Vi bestämde därför att tillsammans med organisationsforskaren Leif Denti vid Göteborgs Universitet, göra en snabb studie av datan, vilket är grunden för den rapport vi släpper idag”.

”Även om det självklart är för tidigt att dra långtgående slutsatser av datan från Winningstemps plattform, så finns det ändå ett antal intressanta resultat som går att utläsa av vad medarbetarna på företagen rapporterat”, säger fil dr. Leif Denti. ”Överlag går det att se medarbetares psykosociala upplevelser på sina arbeten de senaste två månaderna har utvecklat sig åt det positiva hållet jämfört med årets första tre månader. Faktorer som stress, arbetsbelastning, meningsfullhet, egenkontroll och ledarskap visar signifikanta och positiva skillnader i flera branscher. Majoriteten rapporterar också en känsla av ökad meningsfullhet på jobbet. Extra intressant är att detta också går tvärtemot hur trenden ser ut under motsvarande veckor tidigare år”.

Studien genomfördes genom att jämföra data från perioden vecka 1-12 2020, med data från samma medarbetare under vecka 13-20. För att säkerställa säsongsmässiga skillnader har även data från 2019 och 2018 ingått i studien. Studien i sin helhet, med Leif Dentis kommentarer och övergripande slutsatser presenteras i en bilaga till detta pressmeddelande (se Winningtemps pressrum).

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>