Hem Företag ​Huawei deltar i Womentor för att sporra fler kvinnor att välja IT-branschen

​Huawei deltar i Womentor för att sporra fler kvinnor att välja IT-branschen

Av Redaktionen

Under torsdagen startar årets upplaga av mentorsprogrammet Womentor 2020 som är ett initiativ av IT&Telekomföretagen för att öka andelen kvinnor som är chefer i branschen. Från Huawei deltar Karin Thurberg som är Senior Product manager för Wireless Networks vid företagets RnD-center i Stockholm. Som adept kommer hon nu att få stöd av en utvald mentor för att stärka sin position och sitt nätverk i branschen.

– Det är en fantastisk känsla att få tillgång till all den kompetens som nätverket inom Womentor kan ge mig. Jag hoppas också att jag själv kan bidra till att fler kvinnor ser att IT- och telekombranschen även är för dem. Själv kan jag inte tänka mig en mer spännande plats att vara ledare på när digitaliseringen påverkar hela samhället, säger Karin Thurberg, Senior Product manager hos Huawei och adept i Womentor.

Inom ramen för programmet Womentor sätter alla deltagande företag upp årsvisa mål som sedan följs upp. För Huawei i Sverige är årets mål att andelen kvinnor i studentprogrammet Seeds for the Future ska vara minst 40 %, samt att alla chefer under året ska utbildas i jämlikhet. Huawei lyfter särskilt fram att en ökad andel kvinnor är en avgörande framgångsfaktor för att bolaget ska fortsätta att vara starkt och konkurrenskraftigt.

– Programmet Womentor för kvinnor inom vår bransch spelar en viktig roll för Huaweis kontinuerliga arbete. Womentor ger ett viktigt och innovativt bidrag till vårt långsiktiga initiativ Tech For All som har målet att stärka fler individer och organisationer genom tillgång till den senaste tekniken, säger David Liu, VD för Huawei i Sverige.

Företag som deltar i Womentor åtar sig bland annat att utse en framgångsrik kvinnlig medarbetare som har en ledarroll och potential att fortsätta utvecklas som chef genom att vara adept programmet, samt att erbjuda två mentorskandidater, som programmet kan ingå i sin matchning. Dessutom ska företaget utse en Diversity Manager som deltar i programmet för att stärka företagets strategier för rekrytering och utbildning med koppling till inkludering och mångfald.

Om Womentor
Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition och utvecklingen är positiv om än fortsatt långsam. Andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent. De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

Läs mer om Womentor här.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>