Hem Nyheter Ny leverantör på arbetsplatsenifokus.se inom utbildning och kompetensförsörjning

Ny leverantör på arbetsplatsenifokus.se inom utbildning och kompetensförsörjning

Av Redaktionen

Lexicon Stockholm är en av utbildning- och kompetensleverantörerna som kommer att bidra med sin kunskap och sina tjänster på arbetsplatsenifokus.se.

”Som en del av arbetsplatsenifokus.se ser vi att vi kan bidra med en viktig pusselbit mellan människan och tekniken. Lexicon hjälper med förankring i hur de digitala verktygen kan stödja den nya arbetsmiljön för kommunikation, samarbete och den personliga effektiviteten.” säger Joacim Tidblad, VD på Lexicon Stockholm.

Lexicon har sedan start, för över 40 år sedan, arbetat med kompetensförsörjning. På den tiden Lexicon startade var hantering av datorer något få förunnat. Idag är det en självklarhet att alla ska ha tillgång till information. Digitalt hjälper Lexicon allaolika typer av organisationer inom alla branscher då IT har blivit en så stor del av arbetsvardagen. Lexicons målsättning är att stödja verksamheter i digitaliseringsresan och hjälpa medarbetarna bli trygga i att hur de dagliga verktygen kan användas för att uppnå effektivitet – på lång sikt.

Joacim berättar att verktygen är gränsöverskridande, det spelar ingen roll om du arbetar som brandman eller analytiker. Han menar att eftersom IT miljön ständigt förändras så behövs det också användarstöd som alltid är uppdateratoch lättillgängligt när behov uppstår.  Samhällets digitalisering påverkar alla, och utbildningsbranschen är inget undantag. Deras verksamhet har skiftat fokus från långa utbildningsprojekt, till att kunna erbjuda flexibla läroformer för att snabbt kunna erbjuda utbildning och löpande tillgång till kompetensförsörjning.

Joacim berättar att trots att efterfrågan på digitala utbildningar och hjälpmedel ökat explosionsartat, så finns fortfarande ett stort behov för det mänskliga kontakten som uppstår vid det fysiska mötet. Han menar särskilt när det kommer till förändringsprojekt, när man behöver ge inspiration och förankra nya värderingar och arbetssätt. Då finns ett stort värde av att mötas och ge utrymme för den spontana dialogen och erfarenhetsutbytet.

Han tar Microsoft 365 som exempel. Det är oftast få individer i en organisation som ser alla fördelar med det enorma utbudet av verktyg som erbjuds, och själv tar ansvar för att förstå hur de kan tillämpas i den egna verksamheten. Vikten av förankring hos ledningen är stor, och det krävs framtagning av riktlinjer för ett nytt och enhetligt arbetssätt. Det behövs stöd och rådgivning för att lyckas med ett 365-införande, menar Joacim.

“Vår erfarenhet är att kunskap och utveckling är något som dessutom måste fyllas på kontinuerligt och fräschas upp över tid, särskilt i den föränderliga IT miljön som exempelvis MS 365 innebär,”säger Joacim

Vårens utmaningar i samhället har inneburit en snabbare utvecklingstakt inom digitalisering. Många har nu vant sig med arbetssätt som man aldrig kunnat föreställa sig ”pre-Covid19”: att arbeta hemifrån, dela filer via molnet, mötas digitalt är numera normalitet för de flesta.

Det har också inneburit att efterfrågan på digitalt genomförda utbildningsinsatser har ökat markant, och det är ingen trend som Joacim Tidblad ser försvinna. Våra upplägg med FLEX, där man som individ kan få välja om digitalt eller fysiskt deltagande passar en bäst kommer att vara än mer aktuellt framåt, avslutar Joacim.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>