Hem Karriär Ny uppdragsutbildning skall stärka ledarskapsförsörjningen

Ny uppdragsutbildning skall stärka ledarskapsförsörjningen

Av Redaktionen

Att ha bra ledare med rätt kompetens kan vara avgörande för en organisations utveckling. Såväl för små som stora. Därför startar nu Högskolan Väst en ny ledarskapsutbildning som gör det möjligt även för mindre arbetsgivare att delta.

Alla organisationer är i behov av bra ledarskap. Att möta framtiden med rätt kompetens är en av de största och viktigaste utmaningarna för arbetslivet och en strategisk fråga för alla verksamheter oavsett bransch. Många verksamheter fångar idag upp ledarämnen inom den egna organisationen för att ge dem en möjlighet till karriärsutveckling och ta vara på intresset för ledarskap. Därför satsar Högskolan Väst nu på en kompetensutveckling inom ledarskap som stödjer just detta.

– När vi har tagit fram ledarskapsprogrammet har fokus legat på att ge deltagarna en bred grund att stå på, berättar Tina Svensson från Högskolan Väst, uppdragsutbildningskoordinator på institutionen för Ekonomi och IT.

Programmet är en strategisk satsning, med målet att stärka ledarskapsförsörjningen inom näringsliv och offentlig sektor i regionen.

– Genom att erbjuda ett färdigt koncept med öppen anmälan kan organisationerna välja hur många de vill anmäla, en eller flera. Vilket kan hjälpa mindre arbetsgivare som vill satsa på ledarskap, förklarar Tina.

“Vi behöver ständig kompetensutveckling”
En av de som ser nytta i programmet av är Erika Hassellöv, personalchef på Sotenäs kommun.

– Vi som liten kommun har inte underlag att bedriva all utbildning i egen regi men vill ändå vara en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar livslångt lärande och ständig kompetensutveckling, berättar Erika.

Syftet är att deltagarna ska få kunskap och färdigheter som ökar deras trygghet i rollen som ledare.

– Genom utbildning i sin ledarroll får medarbetaren kunskap att utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten, förklarar Erika. De får även ökad trygghet och kunskap för att förstå och hantera olika situationer i det dagliga arbetet.

Möjlighet till erfarenhetsutbyte
Tack vare programmets upplägg ges tillfälle att bygga nätverk med andra nya ledare i olika branscher. Vilket deltagarna kan ha nytta och glädje av långt efter att programmet avslutats.

– Jag tycker att det finns en stor fördel med att anordna ledarutbildningar i samverkan med andra aktörer, säger Erika och fortsätter, det ger en större bredd på deltagarna och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Fem fristående kurser
Ledarskapsprogrammet består av fem fristående kurser med fokus på kompetensutveckling inom organisation och ledarskap, projektledning, ekonomi samt arbetsrätt och det riktar sig mot blivande och nya chefer. Det går även att läsa kurserna enskilt. Upplägget är anpassat så att deltagaren skall kunna arbeta och studera parallellt. Denne får själv välja att delta på plats på Högskolan Väst eller live via webben och kan även se inspelade lektionerna i efterhand.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>