Hem Nyheter SPP är Sveriges mest jämställda företag

SPP är Sveriges mest jämställda företag

Av Redaktionen

När SHE Index för första gången rankar svenska företag står SPP som vinnare. SHE Index utvärderar och rangordnar företag utifrån inkludering och jämställdhet baserat på kriterier såsom könsfördelning, policys och nyckeltal samt talangutveckling. Syftet med indexet är att med utgångspunkt i kön hjälpa företag att genomlysa, jämföra och förbättra arbetet med inkludering. 

SHE Index skapades av EY år 2018 för att uppmuntra näringslivet att fokusera mer på jämställdhet och mångfald.I år är första året som svenska företag granskas i indexet, där SPP blev tydlig vinnare med sina 91 av totalt 100 poäng.

– Detta är en viktig utmärkelse för oss och ett bevis för att vårt målmedvetna jämställdhetsarbete bär frukt. Vi är självklart glada, men nöjer oss inte här. Istället fortsätter vi arbeta för ökad mångfald och inkludering i en vidare kontext, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Den nya utmärkelsen är en i raden som prisar SPPs progressiva jämställdhetsarbete. I oktober 2019 utsågs SPP/Storebrand till ett av världens 100 mest jämställda företag enligt en global jämställdhetsranking från Equileap.

– Flera undersökningar har visat på ett starkt samband mellan ett företags resultat och nivån av jämställdhet. Vi arbetar strategiskt med jämställdhet internt och det är även en viktig parameter när vi utvärderar bolag för våra investeringar, säger Staffan Hansén.

Helena Sandin, HR Chef på SPP fyller i:

– Jämställdhet och mångfald är viktiga delar av att bygga en stark och inkluderande kultur i ett företag. Vi på SPP värdesätter olika perspektiv för att vi vet att det är grunden för en dynamisk och långsiktigt hållbar organisation.

Ett axplock av SPPs riktade insatser inom jämställdhet och mångfald:

1. Faktisk könsfördelning
Jämn fördelning av kvinnor och män på samtliga nivåer i SPP, med både kvinnor och män på personalledande och strategiska positioner.

2. Policys och nyckeltal
SPP följer upp nyckeltal kring jämställdheten i sin årliga process People Review, men också genom frågor i deras medarbetarundersökning som går ut till medarbetarna varannan vecka.

3. Talangutveckling och rekrytering
Jämn könsfördelning i interna talangprogram såsom Sandbox och FutureLeader. SPP kartlägger könsfördelningen hos identifierade talanger och kalibrerar och utmanar ledarnas syn på prestation och potential årligen. I samtliga rekryteringsprocesser, såväl interna som externa, coachar och utmanar People-avdelningen de rekryterande cheferna genom hela processen. Bland annat genomför People-avdelningen alltid kompetensbaserade intervjuer med slutkandidaterna.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>