Hem Utbildning Dubbelt så många kvinnor söker data/IT-utbildningar

Dubbelt så många kvinnor söker data/IT-utbildningar

Av Redaktionen

Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker data/IT-utbildningar inom yrkeshögskolan har fördubblats på bara ett år.

Dubbelt så många kvinnor söker data/IT-utbildningar 3Nu vill Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till att få fler kvinnor att söka sig till andra traditionellt sett mansdominerade utbildningsområden.

De behöriga sökandes val av utbildningsområde skiljer sig mellan könen. Kvinnor utgör en stor majoritet av de sökande till utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Även utbildningar inom Friskvård och kroppsvård samt Juridik domineras av kvinnliga sökande. Män söker sig i högre utsträckning än kvinnor till utbildningar inom Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad samt Data/IT.

Förra året fördubblades antalet kvinnor som sökte utbildningar inom Data/IT. Även andra traditionellt mansdominerade utbildningsområden hade fler behöriga sökande. 36 procent fler kvinnor sökte utbildningar inom Teknik och tillverkning, men eftersom även fler män söker var fortfarande bara var fjärde sökande kvinna. När det gäller Samhällsbyggnad och byggteknik ökar antalet kvinnor som söker utbildningarna för tredje året i rad, förra året med 28 procent.

Antalet manliga sökande till Hälso- och sjukvård och socialt arbete ökade förra året med 22 procent.

Yrkeshögskolans jämställdhetsarbete

Tidigare i år nominerades Myndigheten för yrkeshögskolan till byggbranschens jämställdhetspris Jämställdhetsbygget. I motiveringen till nomineringen nämndes bland annat myndighetens kvalitetsgranskningar, i vilka jämställdhet är ett kvalitetskriterium.

– Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Det är inte bara en rättighetsfråga. Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar också om att skapa högre kvalitet och bättre lönsamhet, säger utredaren Anna Svensson.

Myndigheten för yrkeshögskolan stöter ofta på utbildningsanordnare som vill utveckla sitt jämställdhetsarbete men inte vet var de ska börja eller hur de ska lägga upp arbetet. Därför har myndigheten nu tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa anordnarna.

– Det är stora skillnader i hur långt de kommit, men de allra flesta är bra på marknadsföring. De lyfter fram det underrepresenterade könet i bildval och försöker locka nya grupper. Oftast är anordnarna också duktiga på att beskriva sin utbildning som något som inte är könsbundet, men vi vet att det går att göra ännu mer, säger Anna Svensson.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>