Hem Förändringsledning Förändringsledning och agilt lärande – viktigt för en hållbar organisation

Förändringsledning och agilt lärande – viktigt för en hållbar organisation

Av Redaktionen

Under våren har Amendos konsultchef Pernilla Keusch och regionchef Katarina Joneström i Sundsvall gått en kurs i förändringsledning vid Mittuniversitetet. Kursen ingår i ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister inom bank- och försäkringsbranschen. Här delar de med sig av sina tankar och erfarenheter om kursen.

Banker som anställer robotuvecklare, kundtjänster som tränar robotar till att svara på kundsamtal. Det är bara glänt på dörren till hur framtiden kommer att se ut. Organisationer med traditionella strukturer får allt tuffare att hänga med i utvecklingen och hitta nya vägar och plattformar för att tillgodose kunders alltmer diversifierade önskemål. Många kommer därför att behöva fundera över en mer agil organisationsstruktur och inte minst hur man ska ta sig dit. Det här med förändringsledning tycker jag och min kollega Pernilla Keusch är spännande, så vi valde att ta en kortare kurs på Mittuniversitet.

En arbetsmarknad i förändring

Vi lever just nu i en kaotisk och utmanande tid. Många av oss funderar säkert på hur det kommer att bli efter det och framförallt hur det kommer att se ut på våra arbetsplatser. För oss som arbetar inom rekryterings- och bemanningsbranschen går mycket av funderingarna till framtiden kompetens. Vilka kompetenser kommer att försvinna och vilka kompetenser kommer till? Med all sannolikhet kommer vi att se nya kompetenser vi inte ens visste fanns. Vem skulle till exempel kunna ana att våra kunder bankerna rekryterar och utbildar robotutvecklare. Allt för att möta en allt mer digitaliserad värld.

Den här förändringen kommer att sätta organisationer på hårda prov när det kommer till att hänga med i de snabba svängarna. Anställda kommer att behöva lämna sin trygga zon med de normala strukturerna och hierarkiska ordning för att på ett följsamt sätt möta kundernas förväntningar. Det här med agila arbetsmetoder tycker jag och min kollega Pernilla Keusch är spännande att fundera över. När vi nu går en utbildning i förändringsledning passar vi på att skriva vårt fjärde och sista arbete om just hur man kan gå tillväga i ett bolag när man genomför en omfattande förändringsresa.

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>