Hem Corona Uppföljning av coronapaketen

Uppföljning av coronapaketen

Av Redaktionen

Nio extra ändringsbudgetar med anledning av pandemin

I anslutning till coronapandemin har nio extra ändringsbudgetar för 2020 lagts fram med åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Åtgärderna har rört både skatteregler och andra regelområden, var och en med olika datum för ikraftträdande samt olika perioder för giltighet av reglerna. En del har redan löpt ut medan andra fortfarande är aktuella.

Nedan sammanfattar vi ett urval av de åtgärder som har vidtagits med fokus på skatteområdet och i anslutning till det lyfter vi också fram relevant information från Skatteverket. Vi sammanfattar även under vilka perioder åtgärderna har gällt och i vissa fall fortfarande gäller. Syftet är att ge en överblick över regelpaketen och deras tillämpning.

1. Anstånd med betalning av skatt vid tillfälliga likviditetsproblem

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för företag har bland annat en möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter införts. Ett anstånd kan beviljas efter ansökan och gäller inbetalningar av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt moms enligt följande:

 • Anstånd med högst tre redovisningsperioder
 • preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.
 • Anstånd med högst en redovisningsperiod
 • kvartalsmoms.
 • Anståndstid högst ett år.
 • Avser redovisningsperioder under 2020-01-01 – 2020-09-30.
 • Anstånd med årsmoms för perioden 2019-12-27 – 2021-01-17
 • anstånd med högst en redovisningsperiod till 2022-01-17.
 • Anståndsavgiften:
 • 0,2 % av anståndet + kostnadsränta
 • från och med den 7:e kalendermånaden.
 • Inget företrädaransvar för tillfälliga anstånd

2. Anstånd med inlämning av deklarationer

Som en direkt följd av situationen med coronaviruset beslutade Skatteverket om generösare anståndstider för redovisningsbyråer.

 • Anstånd medgavs till 15 juni oavsett om deklarationerna lämnades på papper eller digitalt.

Dessutom:

 • Ingen förseningsavgift för personer över 65 år som lämnade in deklarationen efter den 4 maj – behövde inte ansöka om anstånd.

3. Andra åtgärder för företag

 • Sänkta arbetsgivaravgifter
 • ålderspensionsavgiften 10,21 %
 • på lön upp till 25.000 kronor för upp till 30 anställda
 • perioden 2020-03-01 – 2020-06-30.
 • Sänkta egenavgifter
 • ålderspensionsavgiften 10,21 %
 • på avgiftsunderlag upp till 100.000 kronor
 • perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
 • Högre avsättning till periodiseringsfond för fysiska näringsidkare
 • hela resultatet för 2019 upp till 1 miljon kronor.
 • Omställningsstöd
 • omsättning på minst 250.000 kronor under 2019 och där nettoomsättningen för mars och april 2020 understeg 70 % motsvarande period året innan
 • täcker del av fasta kostnader och ges med 75 % av det procentuella omsättningstappet
 • inget beslut om värdeöverföringar från mars 2020 – juni 2021
 • ansökan senast 2020-08-31.
 • Korttidsarbete, stöd vid minskad arbetstid med:
 • 20 %, 40 % eller 60 % för 2020-03-16 – 2020-12-31
 • 80 % gäller enbart 2020-05-01 – 2020-07-31
 • kan inte kombineras med värdeöverföringar efter den 16 mars 2020 hanteras av Tillväxtverket.
 • Hyresrabatt
 • hyresgästen ska ha hyrt lokalen 2020-04-01 – 2020-06-30
 • stödet är maximalt 50 % av den lämnade rabatten
 • ansökan från hyresvärd senast 2020-08-31

4. Åtgärder för anställda

 • Fri parkering vid arbetet
 • skattefri förmån 2020-04-01 – 2020-12-31
 • Gåva till anställda
 • värde upp till 1.000 kronor per anställd
 • skattefri förmån 2020-06-01 – 2020-12-31
 • Fri kost från allmänheten
 • Skattefri förmån från 2020-01-01 – fortfarande enbart ett förslag.

5. Internationella frågor

De extra ändringsbudgetarna har inte berört internationella frågor. Däremot har Skatteverket uppdaterat sin information, dels avseende hur pandemin påverkar situationen för personer som arbetar i utlandet samt för gränsgångare mellan Sverige och Danmark och dels situationen för fasta driftställen och fast etableringsställe.

6. Civilrättsliga frågor

 • Utvidgade möjligheter att delta på årsmöte/årsstämma utan att närvara fysiskt
 • den tillfälliga lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.

Källa: Wolters Kluwer Skatteinformation, Irini Kallides

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>