Hem Arbetsmiljö Digital strateg på Telia Professional Services – Ny expert på arbetsplatsenifokus.se

Digital strateg på Telia Professional Services – Ny expert på arbetsplatsenifokus.se

Av Redaktionen

Oscar Berg, Digital strateg på Telia Professional Services är en av experterna som kommer att bidra med sin kunskap och sina tjänster på arbetsplatsenifokus.se.

Jag har valt att medverka på arbetsplatsenifokus.se då jag anser plattformen har potential att tillgodose ett tydligt behov hos företag och organisationer idag. Det saknas nämligen enkel och samlad tillgång till relevant kunskap och vägledning i vilken hjälp som finns att få i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och att möjliggöra framtidens arbete.”, säger Oscar Berg, Digital strateg.

Oscar Berg arbetar som digital strateg på Telia där han vägleder Telias kunder i deras digitaliseringsresa, med fokus på att utveckla hållbara digitala arbetssätt och bästa möjliga upplevelse för medarbetarna. Detta gör han genom föreläsningar, rådgivning, facilitering av strategiarbeten och ledning av strategiska digitaliseringsinitiativ.

Han besitter särskild expertis inom digitalt samarbete och framtidens arbete och är en flitigt anlitad samt uppskattad föreläsare kring dessa ämnen. Oscar berättar att drivkraften är att förenkla och förbättra för människor och organisationer med hjälp av digitala möjligheter. Drivkraften väcktes tidigt och bland annat ledde honom till studier i ”människa-dator interaktion” vid Lunds Universitet i mitten av 1990-talet.

Under sin över 20 år långa karriär som konsult har Oscar arbetat med företag och organisationer av olika storlek i olika branscher och sektorer.

“Hur organisationerna och verksamheterna ser ut kan skilja sig mycket åt, men utmaningarna och behoven när det gäller att förbättra arbetssätt och medarbetarupplevelse är förvånansvärt lika, säger Oscar Berg.

Han berättar att han försöker hjälpa dem förstå detta och vilka möjligheter de liksom andra har att göra något åt det, samt vad just de behöver fokusera på för att åstadkomma en förändring.

Oscar är även författare till tre böckerSuperpowering People – Designing The Collaborative Digital Organization, Överlevnadsguide till digitaliseringen samt Den digitala arbetsplatsen – Strategi & design som han skrivit tillsammans med Henrik Gustafsson. I den senare boken presenteras en pragmatisk metodik för att strategiskt utveckla den digitala arbetsplatsen och medarbetarupplevelsen som en helhet och som bygger på designtänkande, agila metoder och tjänstetänkande.

Han menar att med rätt angreppssätt till digitaliseringen kan såväl den fysiska som den digitala arbetsmiljön förbättras radikalt jämfört med hur den ofta ser ut idag.

Oscar avslutar med att berätta att det handlar om att fokusera på värdeskapande och att sätta människan i centrum. Han menar att digitalisering kan inte enbart handla om effektivisering genom exempelvis automatisering. Den måste riktas in mot att förhöja medarbetarnas mänskliga förmågor som nyfikenhet, kreativitet och samarbete för att företagen ska bli bättre på problemlösning och innovation.

”Om det bara handlar om effektivisering, vad finns annars kvar som kan ge en organisation konkurrensfördelar mot andra är en viktig fråga som företag behöver ställa sig”, avslutar Oscar – Digital strateg på Telia Professional Services

Relaterade Artiklar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Läs Mera >>